Οι προσομοιώσεις δουλεύουν καλύτερα με χρήση Internet Explorer